کودکان و حقوق بشر

مجموعه انتشارات شورای اروپا در حوزه حقوق کودک

یکشنبه 26 فروردین 1397

کنوانسیون شورای اروپا در موضوع حمایت از کودکان در برابر بهره کشی و سوءاستفاده جنسی

یکشنبه 26 فروردین 1397

صدور دومین گزارش اجرایی کمیته ناظر بر کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از کودکان در برابر بهره کشی و سوءاستفاده جنسی

 

 

این گزارش به تجزیه و تحلیل راهبردهایی اختصاص دارد که 26 دولت عضو کنوانسیون مذکور برای حمایت از کودکان در برابر بهره کشی جنسی و سوءاستفاده جنسی به کار گرفته اند

 

جهت مطالعه متن گزارش اینجا را کلیک کنید

یکشنبه 6 اسفند 1396

انتشارات شورای اروپا در حوزه حقوق کودک

 

 

علاقه مندان می توانند جهت دریافت ومطالعه اسناد انگلیسی صادره در چهارچوب این شورا که به حوزه حقوق کودک مربوط می شود، به لینک زیر رجوع نمایند

 

اینجا را کلیک نمایید

یکشنبه 6 اسفند 1396

معرفی انتشارات شورای اروپا: حمایت از کودکان در برابر سؤاستفاده و بهره کشی جنسی

 

 

 

اثر حاضر در قالب 13 بخش مجزا بر محورهای زیر تمرکز دارد:

بررسی اصل ممنوعیت اعمال تبعیض و مفاهیم و کلیات؛

تدابیر پیشگیرانه،؛

تدابیر حمایتی و معاضدتی برای قربانیان؛

طرح های مداخله؛

حقوق کیفری ماهوی؛

قانون آیین دادرسی، تعقیب و رسیدگی؛

نهادهای تخصصی و همکار؛

همکاری های بین المللی ؛

سازوکارهای نظارتی؛

نظام جمع آوری اطلاعات

جهت مطالعه متن کامل اثر اینجا را کلیک نمایید

چهارشنبه 6 آذر 1392

ارائه گزارش منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی با عنوان پیشگیری از سؤرفتار با کودکان

 

 

سؤرفتار با کودک از جمله عوامل عمده نابرابری سلامت - محور بوده که به پایداری بی عدالتی اجتماعی دامن می زند. به رغم اینکه اکثر کشورهای منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی این مسأله را در زمره اولویت های کاری خود گنجانده اند، مع الأسف منابع اختصاص یافته به این مسأله و پیشگیری از آن ناکافی و اندک است. از این منظر، گزارش حاضر در قالب پنج بخش بر محورهای موضوعی زیر تمرکز دارد:

سؤرفتار با کودک در منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی؛

دامنه شمول و تبعات حاصل از این مسأله؛

مؤلفه های خطرزای سؤرفتار با کودک؛

برنامه ها و مداخلات مؤثر؛

تغییر جهش از سؤرفتار با کودک: فرصت هایی برای اقدام

جهت مطالعه متن گزارش اینجا را کلیک نمایید

 

یکشنبه 31 شهریور 1392

صدور دومین اعلامیه پیشگیری و ریشه کنی کار کودک

دولت های عضو توافق نامه مرکوسر که مشتمل بر آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه می باشند، متعاقب بر گزاری نخستین اجلاس منطقه ای پیشگیری و ریشنه کنی کار کودک،اعلامیه قوق را از تصویب گذراندند. این اعلامیه ضمن اشاره به دستاورهای حاصل از نخستین اعلامیه مصوب سال 2002 تا کنون، در بردارنده اقدامات و تعهداتی است که برای ریشه کنی کار کودک ضرورت دارند.. ادامه مطلب

http://www.ilo.org/ipec/WCMS_184558/lang--en/index.htm 

ﺳﻪشنبه 3 مرداد 1391

انتشار گزارش بازدید کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از پرتغال و بررسی تبعات اتخاذ تدابیر ریاضت مالی بر حقوق بشر کودکان

 

کمیسر مزبور در گزارش بازدید خود بالاخص، تأثیر تدابیر ریاضت مالی را بر حقوق بشر کودکان، حق به آموزش ایشان و بر فقر این گروه، مورد مطالعه قرار داده است... علاقه مندان جهت مطالعه مشروح گزارش به زبان انگلییس  به لینک زیر رجوع نمایند

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2121370&SecMode=1&DocId=1910062&Usage=2

شنبه 31 تير 1391

انتشار اسناد نهایی کمیته اروپایی حقوق اجتماعی با تمرکز بر حمایت از کودکان در برابر تنبیه بدنی

این اسناد که متعاقب ارزیابی  عملکرد دولت های اروپایی در انطباق با منشور اجتماعی اروپا صادر شده است، بر موضوع حمایت از کودکان در برابر تنبیه بدنی در خانواده تمرکز دارد... ادامه مطلب

http://www.coe.int/t/dg3/children/News/ECSRConclusions_en.asp

 

دوشنبه 11 ارديبهشت 1391

پیمان نامه حقوق کودک در اسلام

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://www.oicun.org/uploads/files/convenion/Rights%20of%20the%20Child%20In%20Islam%20E.pdf

شنبه 20 اسفند 1390

پیمان نامه آمریکایی راجع به اعاده کودکان

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-53.html

شنبه 20 اسفند 1390

منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/a.%20C.%20ON%20THE%20RIGHT%20AND%20WELF%20OF%20CHILD.pdf

شنبه 20 اسفند 1390

پیمان نامه اروپایی راجع به حضانت کودکان

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/105.htm

 

شنبه 20 اسفند 1390

پیمان نامه اروپایی راجع به وضعیت قانونی کودکان متولد از روابط خارج از ازدواج

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/085.htm

شنبه 20 اسفند 1390

پیمان نامه اروپایی راجع به ارتباط های کودکان

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/192.htm

شنبه 20 اسفند 1390

پیمان نامه اروپایی حمایت از کودک در برابر سؤاستفاده و بهره کشی جنسی

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm

شنبه 20 اسفند 1390

پیمان نامه اروپایی فرزند خواندگی

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/202.htm

شنبه 20 اسفند 1390

پیمان نامه اروپایی حقوق کودک

جهت مطالعه متن انگلیسی سند به آدرس زیر رجوع نمایید

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/160.htm

شنبه 20 اسفند 1390

تدوین راهبرد 4 ( 2015 - 2012) ساله شورای اروپا برای حمایت و ارتقاء حقوق کودک

شورای اروپا راهبرد فوق را با تمرکز بر چهار هدف ذیل به تصویب رساند

  ارتقاء خدمات و نظام های حامی کودک؛

ریشه کنی کلیه اشکال خشونت علیه کودک؛

تضمین حقوق کودک در وضعیت های آسیب پذیر؛

ارتقاء مشارکت کودکان. ادامه مطلب

http://www.coe.int/t/dg3/children/StrategyAdopted_en.asp

ﺳﻪشنبه 2 اسفند 1390

حیطه فعالیت

در این وبلاگ، اخبار مربوط به مقالات و کتب جدید در حوزه ی کودکان، همایش ها، نشست های تخصصی، اسناد مرجع و بررسی تطبیقی مباحث حقوق کودک در گستره ی جهانی و دیگر موارد مربوطه، منعکس خواهد شد. امید است عموم علاقه مندان به موضوع، در این مهم مشارکت و هم یاری نمایند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط