کودکان و حقوق بشر

محکومیت بلغارستان توسط دیوان اروپایی حقوق بشر

 

 

متعاقب مرگ و میر 15 کودک دارای معلولیت جسمی و ذهنی در مراکز نگهداری این کشور که در اثر کمبود و سرمای هوا رخ داد، دیوان اروپایی حقوق بشر این اقدام، یعنی عدم توجه به نیازهای خاص این کودکان را ناقض پیمان نامه اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی قلمداد نمود

ادامه مطلب

یکشنبه 9 تير 1392

نخستین رأی صادره دیوان کیفری بین المللی در حمایت از کودکان و اعلام خرسندی نماینده ویژه دبیرکل برای کودکان و مخاصمات مسلحانه

دیوان  مذکور برای نخستین بار در رأی خود توماس لوبانگا را به اتهام سربازگیری کودکان و استفاده از کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه بین سال های 2002 و 2003 جمهوری دموکراتیک کنگو محکوم نمود. ادامه مطلب

http://www.un.org/children/conflict/english/pr/2012-03-14281.html

شنبه 27 اسفند 1390

حیطه فعالیت

در این وبلاگ، اخبار مربوط به مقالات و کتب جدید در حوزه ی کودکان، همایش ها، نشست های تخصصی، اسناد مرجع و بررسی تطبیقی مباحث حقوق کودک در گستره ی جهانی و دیگر موارد مربوطه، منعکس خواهد شد. امید است عموم علاقه مندان به موضوع، در این مهم مشارکت و هم یاری نمایند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط