عرصه های فرهنگی و حقوق بشر

گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل در مورد حقوق بشر و تنوع فرهنگی

دبیرکل سازمان ملل، اخیرا گزارش مهمی را در این خصوص در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده است.

علاقمندان برای مطالعه گزارش کلیک نمایند.

ﺳﻪشنبه 11 بهمن 1390

طرح نظام جامع رسانه ای

طرح نظام جامع رسانه ایمدتها صحبت از تدوین لایحه نظام جامع رسانه ای بود و حال به ناگهان در مجلس متنی با عنوان طرح نظام جامع رسانه ای مطرح شده است.

برای ملاحظه متن این طرح کلیک کنید.

ﺳﻪشنبه 11 بهمن 1390

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورداقدامات وزارت ارشاد علیه خانه سینما

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ابعاد مختلف حقوقی تحولات اخیر مربوط به خانه سینما را تحلیل کرد. 

برای ملاحظه متن گزارش کلیک نمایید.

دوشنبه 10 بهمن 1390

حیطه فعالیت

عرصه های فرهنگی تنوع زیادی دارند که برخی از آنها با عنوان حقوق فرهنگی در اسناد و موازین حقوقی شناخته شده هستند وبرخی هنوز در قالب موازین حقوقی موردشناسائی قرار نگرفته اند. این وبلاگ حقوق فرهنگی انسانها برابر آنچه در اسناد حقوقی منعکس است ودیگر زمینه های فرهنگی از منظر حقوق بشر را مورد بحث قرار می دهد. نظر به گستره وسیع موضوع ، انتظار می رود کارشناسان ذیربط وعموم علاقمندان به ارتقاء اطلاع رسانی وتولید فکر در این حیطه ، وبلاگ حاضر را یاری و در آن مشارکت وسیع نمایند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط