موضوع :اگر روزی به تساوی برسیم؛ آن زمان می‌توانیم مهریه را حذف کنیم/ اغلب مردان اهل هبه و بخشش به همسرانشان نیستند تعداد نظرات :0
    تاریخ :یکشنبه 8 مهر 1397
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *