موضوع :قائم مقام کمیته‌امداد تأکید کرد: ضرورت شناسایی و تبیین شاخصه‌های فقر تعداد نظرات :0
    تاریخ :یکشنبه 29 مهر 1397
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *