موضوع :معاون حقوقی معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی رييس جمهوری: قانونی درباره افزايش مرخصی و كاهش ساعات كاری زنان تصويب نشده است تعداد نظرات :0
    تاریخ :یکشنبه 5 شهریور 1391
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *