یکشنبه 26 خرداد 1392

برگزاری همایش داوری در عرصه صنعت ومعدن و تجارت در صوفیان

با مشارکت و حضور کارگروه توسعه قضایی شمالغرب کشور برگزار می شود:

 

همایش داوری در عرصه صنعت ومعدن و تجارت

 

زمان:

ساعت ۹ الی ۱۴ بعدازظهر پنجشنبه ۳۰ خرداد

مکان:

سالن شهرداری شهر صوفیان

(0)نظرات توسط: TABRIZ
پنجشنبه 23 خرداد 1392

بیانیه کمیسیون به مناسبت روز جهانی اقدام علیه کار کودک

بیانیه کمیسیون به مناسبت روز جهانی اقدام علیه کار کودک

کارگروه زنان وکودکان امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران بمناسبت 12 ژوئن(22 خرداد) روز جهانی اقدام علیه کار کودک، بیانیه تخصصی معطوف به بیان برخی از چالش های موجود و راهکارهای بهبود وضعیت در این حیطه را ارائه کرد.

به گزارش بشرنیوز ، متن بیانیه مزبور بشرح زیر است:

 

بنام خدا

1- تولید و بازتولید کار کودک ارتباط وثیق لازم و ملزومی با توسعه در ابعاد مختلف آن؛ اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. به نحوی که با تعمیق و گسترش توسعه نیافتگی، و یا کند شدن روند حرکت در مسیر توسعه، شاهد تعمیق و گسترش مسأله اشتغال زودهنگام خواهیم بود.

با استناد به گزارش سازمان بین­ المللی کار، در حال حاضر 215 میلیون کودک در سراسر جهان به کار اشتغال دارند. از این تعداد 10.5 میلیون تن در کارهای خانگی مشغول هستند. اکثر این مشاغل دارای ویژگی خطرناک بوده و ضمن اینکه سلامت جسمی و روانی کودک را تهدید می­کند، بلکه وی را از فعالیت­ های تفریحی و سرگرمی، و از حضور در چرخه تحصیل، و یا ایفای نقش مؤثر و فعال در این چرخه، و بالمآل از رشد طبیعی استعدادهای ذاتی و خدادادی و تحقق آنچه منافع عالی کودک نامیده می­شود، محروم می­سازد.

لذا سازمان بین­ المللی کار در راستای انجام وظایف و اشتغالات خود، بالاخص در حوزه ریشه کنی کار کودک، روز دوازدهم ژوئن (مقارن با 22 خردادماه) را تحت عنوان روز جهانی اقدام علیه کار کودک نام­گذاری نموده و سالانه با انتخاب موضوعی که به نوعی مؤید دستور کار سازمان در آن سال خواهد بود، مسیر حرکت پژوهشی – اجرایی و قاعده سازی - نظارتی خود در اقدام علیه کار کودک را با تمرکز بر محور موضوعی و به عبارت دیگر شعار منتخب سال پی خواهد گرفت. این سازمان موضوع «به کار کودک در حوزه مشاغل خانگی، نه بگوییم» را به عنوان شعار روز جهانی اقدام علیه کار کودک سال 2013 برگزیده است.

2- فرارسیدن روز جهانی اقدام علیه کار کودک، ضمن اینکه مجالی برای همنوائی با دغدغه های مشترک جوامع مختلف انسانی در سراسر جهان است، در سطح ملی فرصتی دوباره برای بازخوانی و بازاندیشی چالش­ها و ظرفیت‌های جامعه ایران در اقدام علیه کار کودک و ریشه کنی، و یا سامان­دهی آن می­باشد؛ به دیگر سخن، این روز فرصت مناسبی است تا از خود بپرسیم که ظرفیت­ها، چالش­ها، دستاوردها و کاستی­ های ما در اقدام علیه کار کودک کدام ها هستند؟ کدام مقام، نهاد و رکن دولتی مسؤول حل مسأله کار کودک می­باشند؟ علت شناسی کار کودک ما را به کدامین مبانی سوق می­دهد؟ راهبردها و سیاست­ های کلان ما؛ اعم از قانونی، قضایی و اجرایی در مبارزه علیه کار کودک کدام ها هستند؟ طرح­ های جامع برنامه محور بین بخشی ما برای صیانت از حقوق کودک به طور اعم ، و ریشه کنی کار کودک به طور اخص، و از سوی دیگر تقویت و بازسازی و ایجاد زیرساخت­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، جهت مقابله با کار کودک چه بوده است؟ میزان هم اندیشی و همیاری مؤثر، واقعی و فعال بازیگران دولتی و غیردولتی جامعه ما در حل مسأله اشتغال زودهنگام تا چه اندازه تحقق یافته و یا مسیر موفقیت را پیموده است؟

3- ماده 79 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بر ممنوعیت کار کودکان زیر 15 سال صراحت دارد، و ماده 80 قانون مرقوم کارگران بین سنین 15 تا 18 سال را تحت عنوان «کارگران جوان» نام گذاری نموده و وفق منطوق مواد 82، 83 و 84 آنها را در برابر کار اضافه، اشتغال به کار شبانه، کارهای سخت و زیان آور و کارهایی که سلامت و اخلاق ایشان را تهدید می­کند، زیر چتر حمایت قانونی قرار داده است. لیکن گرچه ارائه آماری منجز و قطعی و یا حداقلی از کودکان مشغول به کار به لحاظ وصف متغیر شرایط اقتصادی، و نیز به لحاظ ویژگی پنهانی و جابجایی کار کودک، دشوار و بلکه ناممکن می­نماید، امروزه از یک سو با رشد فراوانی کار کودک زیر 15 سال، و از دیگر سو با گسترش کار کودک در اشکال مختلف و بعضاً سخت و زیان آور، شبانه و مضر به حال سلامت جسمی و روانی و اخلاق وی مواجه هستیم. همین مشکلات ایجاب می کند که در حیطه معیارهای قانونی سن مجاز کار در ایران تامل مجدد صورت گیرد.

4- واکاوی ریشه های کار کودک در جامعه و چرایی گسترش آن ما را بدون قید احصاء به موارد زیر می رساند:

 

•تعارض بین هزینه­ ها و درآمدهای خانواده و قرار گرفتن خانواده زیر خط فقر، لذا ناگزیر توسل به بازوان نحیف کودک به عنوان تأمین کننده منابع اعتباری خانوار؛ به عنوان تنها منبع درآمد خانوار،  و یا منبع مکمل درآمد خانوار مورد بهره برداری قرار می­گیرد؛

•ابتلای والدین یا یکی از ایشان به اعتیاد؛

•بدسرپرستی و بی­سرپرستی خانواده؛

•از کار افتادگی والدین؛ بالاخص سرپرست خانواده؛

•میزان سواد پائین، و یا عدم سواد والدین؛

•دسترسی محدود و یا دشواری دسترسی به آموزش رایگان و اجباری؛

•فقدان برنامه­ های تفریح و سرگرمی، و امکانات رفاهی در مناطق دور از مرکز؛

•شوک­ های اقتصادی منجر به تورم، گرانی و بیکاری کارگاه­ های تولیدی و خدماتی؛

•ناکارآمدی طرح­ های رفاهی و خدماتی در کاهش محرومیت اجتماعی و اقتصادی سطح فرودست اجتماع؛

•رویکرد تمرکزگرایی و لذا بروز تفاوت فاحش بین خدمات و امکانات مرکز و مناطق دور از مرکز، و ترغیب کودک به مهاجرت به شهرها؛ به ویژه با هدف تأمین معاش حداقلی خود و یا ارتقاء سطح معیشتی خانواده؛

•نارسایی قانونی؛ اعم از خلاء و یا ضعف قوانین در حمایت جامع نگر از کارگران و اقدام علیه کار کودک، و حسب اقتضاء و ضرورت، سامان دهی وضعیت کودکان کار؛

•نبود طرح­ های جامع بین بخشی جهت توانمند نمودن زیر ساخت­ های اجتماعی، اقتصادی، قانونی، اجرایی و نظارتی در مهار مسأله کار کودک؛

•نبود اتحادیه­ های کارگری و کارفرمایی، و مشارکت کم رنگ بازیگران غیردولتی با صلاحیت و اهلیت مؤثر و واقعی در حمایت از موازین بین­ المللی و ملی کار؛ از جمله کار کودک؛

•سود بالای وام­ های اختصاص یافته به بنگاه­ های خصوصی و نیز رقابت بنگاه­ های اقتصادی برای جذب سرمایه و سرمایه گذاری، که این امر متصدیان آنها را به سمت هزینه­ های کارگری پایین و استفاده از نیروهای مطیع، فرمانبردار، کم توقع و ناآگاه سوق می­دهد.

 5-  مخاطبان گرامی همانطور که اطلاع دارید کار کودک را می­توان در دو نوع مرئی و نامرئی مورد توجه قرار داد:

•کار مرئی کودک: مشاغلی نظیر دست فروشی،  پادویی، شاگردی مغازه، واکس زنی و غیره است که در منظر عموم  صورت می­پذیرد، و به این وصف به آسانی قادر به رویت آن هستیم؛

•کار نامرئی کودک: این قسم از کار کودک که به دور از دید کنترل گر عامه صورت می­پذیرد و به این جهت امکان سوءاستفاده از کودک را شدت بخشیده و وی را در موقعیتی بسیار آسیب پذیر قرار می­دهد، خود به چند دسته؛ اشتغال به کار در کارگاه­ ها، معادن، کارخانه­ ها، مزارع کشاورزی و بالاخص کارگاه­ های زیرزمینی و غیرقانونی، و نیز اشتغال به کار در خانه؛ اعم از خانه ی خود، خانه ی کارفرما و یا خانه ی اشخاص ثالث تقسیم می­شود. از جمله مصادیق عینی این قسم از کارها در مرکز ایران می­توان به جست­ و­جو و جمع­ آوری ضایعات آهن (بالاخص در منطقه خلازیل نعمت آباد تهران معروف به محله ضایعاتی­ ها)، زباله گردی و جست­ و­جو و جمع­ آوری ضایعات بطری و ظروف یکبار مصرف (به ویژه در شهرک ولیعصر تهران)، حمل ماسه و آجر و درست کردن خشت در نامرئی­ ترین مناطق دور از مرکز ( خصوصاً در کوره پزخانه ­های دولت­خواه واقع در جنوب تهران)، باربری، ساقی­ گری و خرید و فروش مواد مخدر اشاره داشت.

 6- با عنایت به توضیحات فوق، در پرتو شعار منتخب سال 2013 سازمان بین­ المللی کار، کار خانگی در زمره مشاغل پنهانی و بعضاً زیرزمینی است که ضمن نامشخص بودن جامعه آماری و بعضاً محروم­ سازی کودک کارگر از دستمزد و درگیر نمودن وی در ساعات طولانی کاری، او را در معرض هجوم انواع آسیب­ های متوجه سلامت جسمی و روانی قرار داده، و نیز از رشد و بالندگی و طی مطلوب مسیر منافع عالیه محروم می­سازد.

وفق ماده 2 قانون سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی سال 1389: « مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت­ هایی است که ... توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی، در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می­گیرد، و منجر به تولید خدمت و یا کالایی قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می­گردد». فی­ الواقع امروزه کسب و گار خانگی به لحاظ مزایایی چون حذف هزینه­ های ایاب و ذهاب و اجاره کارگاه، و بالاخص استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده، و یا نیروی انسانی ارزان قیمت، راهکاری مهم در ایجاد اشتغال و درآمد و خصوصاً پر نمودن خلاء بین هزینه و درآمد خانوار محسوب می شود. لیکن از دیگر سو از جمله شکل های پنهانی اشتغال کودک به شمار می‌آید که به­ ویژه در اثر عدم جامع نگری قانون سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی، بهزیستی و رفاه وی را تهدید می کند. قانون مذکور ورود کودکان به این قسم از اشتغال را مورد توجه، حمایت و سامان دهی قرار نداده است و علاوه بر این، دستورالعمل اجرایی قانون سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389 در ماده 2 خود، ضمن احصاء و بر شمردن شرایط ورود به کسب و کار خانگی، نسبت به کار خانگی کودک، سن ورود به این قسم از مشاغل، و حسب اقتضاء، ساعات کاری و مزایای شغلی کارگران خانگی ساکت است. طرح سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز جامعیت لازم را برای حمایت از کودکان شاغل به کار خانگی ندارد و اساساً نسبت به حمایت از کار خانگی کودک سکوت اختیار نموده است. بالاخص اینکه ماده 188 قانون کار، کارگاه­ های خانوادگی را از شمول تضمینات قانون کار خارج می­داند و ماده 191 قانون مذکور نیز کارگاه­ های کوچک زیر ده نفر کارگر را از شمول برخی از مقررات این قانون معاف داشته است. با استناد به ماده 1 آئین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از 10 نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار مصوب 1381 از جمله مهمترین موارد معافیت می­توان به معافیت از حمایت­ های مقرر در مواد 48 و 49 ؛ یعنی به جلوگیری از بهره‌ کشی با ایجاد نظام ارزیابی (ماده 48)، رعایت مناسبات صحیح بین کارگر و کارفرما از حیث دستمزد (ماده 49) و نیز تعیین سقف زمانی ساعات کار (ماده 51) اشاره نمود.

فلذا گرچه به لحاظ شوک اقتصادی موجود در عرصه اقتصاد کشور با عمق گرفتن رابطه معکوس بین هزینه­ ها و درآمد خانواده، و بالطبع با گسترش کمّی کار کودک؛ به­ ویژه در شکل کار خانگی مواجه هستیم، مع­ الأسف نظر به نقائص کمی و کیفی موجود در قوانین و دستورالعمل­ های فوق الذکر، با چالش­ها و خلاءهای عمده در حوزه حمایت حداقلی قانونی از این گروه از کودکان کار مواجه می­باشیم.

7- اشتغال کودک به کار، پیاده روی­ های طولانی برای دست­فروشی، قرار داشتن مستمر در معرض نور مستقیم خورشید، آلودگی هوا، حمل بارهای سنگین­تر از وزن خود کودک کارگر، زباله گردی و تماس با مواد آلوده به انواع میکروب­ها و بیماری­ های واگیر، تماس با مواد شیمیایی، سموم و آفت­ کش­ ها در کارهای کشاورزی، کار با ماشین­ آلات و وسایل خطرناک در مشاغل تولیدی، رفتار ارعاب آمیز و توهین کننده کارفرما، تحمل ساعات طولانی کار، کار در شب، نگاه و برخورد تحقیر کننده و ترحم آمیز مشتریان و گروه همسالان، ضمن اینکه آسیب­ هایی فوری؛ نظیر قطع دست یا انگشتان دست را در اثر کار با ماشین آلات خطرناک، مشکلات چشمی، به­ ویژه در اثر بودن در معرض نور شدید و موادشیمیایی را متوجه سلامت جسمی کودک می­کند، از دیگر سو سلامت جسم و روان وی را در بلند مدت آسیب پذیر نموده و وی را با اعتماد به نفس مخدوش و آسیب دیده، از دست دادن عزت نفس، ترس از حضور در جمع، ضعف ارتباطی و فقر کلامی مواجه خواهد کرد، و این علاوه بر محرومیتی است که در اثر سلب فرصت­ های تفریح و سرگرمی و بازی، و بودن در گروه همسالان، و حضور در چرخه تحصیل، متوجه رشد و توسعه و منافع عالیه وی خواهد شد.

8- در روز جهانی اقدام علیه کار کودک بار دیگر باید از خود بپرسیم که براستی برای رهایی کودکان از اشتغال به کار چه باید کرد؟ آلام حاصل از مسأله کار کودک و رنج ناشی از ملاحظه باز ماندن کودکان کار از چرخه معمول رشد و بالندگی التیام نمی­یابد مگر با تلاش مستمر، مؤثر و واقعی در حوزه­ های زیر:

•تدوین، اجرا و نظارت بر حُسن اجرای طرح­ های رفاهی و خدماتی در کاهش محرومیت اجتماعی و اقتصادی از سطح فرودست اجتماع، خصوصاً جهت بهره‌مندسازی کلیه­ کودکان از استانداردهای حداقلی زندگی شایسته؛ یعنی خوراک، پوشاک و مسکن؛

•توزیع برابر خدمات و امکانات مناسب آموزشی، رفاهی، درمانی، مهارت آموزی، در مرکز، مناطق دور از مرکز، مناطق کمتر توسعه یافته و در حاشیه و صعب العبور، به ­ویژه از طریق استعانت از تمامی ظرفیت­ های مالی، انسانی، فرهنگی و آموزشی موجود برای پاسداشت حقوق و نیازهای کودکان؛

•رفع نارسایی­ های قانونی، اجرایی و قضایی؛ به­ ویژه از طریق توجه به منافع عالیه کودکان در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی قوانین، مقررات، سیاست­ها و طرح­هایی که هر یک به نحوی وضعیت کودک را متأثر خواهد کرد، و نیز توجه نظام­مند، مستمر و نهادینه به حقوق کودکان؛

•ضرورت تدوین طرح­ های جامع نگر حمایتی از کودکانی که به طور دایم یا موقت از چرخه تحصیل باز مانده­ اند؛

•تدوین طرح­ های جامع نگر حمایتی از کودکان توان خواه ذهنی و جسمی؛ بالاخص با رویکرد بهره­ مندسازی ایشان از زندگی شایسته و ارائه خدمات حسب اقتضاء، مالی، مشاوره ­ای و اختصاص بیمه­ های مکمل درمانی به این گروه از کودکان؛

•تأسیس مدارس فنی و حرفه ­ای ارزان، کیفی و در دسترس و حسب اقتضاء، رایگان، برای کودکان متعلق به خانواده ­های کم درآمد ساکن در مناطق جغرافیایی مختلف؛

•لزوم اقدام مؤثر و مستمر علیه افت تحصیلی و ترک تحصیل؛ بالاخص برای کودکان مناطق دور از مرکز، و کودکان در وضعیت­ های پرخطر، در معرض خطر و معارض قانون؛

•بهره­ مند نمودن کلیه کودکان کار شناسایی شده از تأمین اجتماعی و دوره­ های مهارت آموزی؛

•فراهم آوردن فرصت­ های ارزان، حسب مورد رایگان و در دسترس بازی و سرگرمی مناسب و نیز شبکه­ های نوین اطلاع رسانی؛ نظیر اینترنت در جهت رشد و تعالی شایسته؛

•ظرفیت سازی برای شرکای اجتماعی، مشارکت دادن بازیگران غیردولتی و جامعه مدنی با اهلیت و صلاحیت قانونی مؤثر و واقعی در حمایت از موازین و استانداردهای حمایت از حقوق کودک، و نیز موازین حقوق کار؛ بالاخص در جهت ریشه کنی کار کودک؛

•ایجاد نظام نظارت با صلاحیت مؤثر و واقعی جهت اعمال نظارت بر کلیه کارگاه­ های تولیدی و صنعتی و خدماتی؛

•تدوین طرح های جامع بین بخشی مبتنی بر رعایت حقوق کودکان و برنامه­ های اقدام  جهت ایفای عملکرد منسجم و هماهنگ سازوکارهای قضایی، اجرایی، نظارت، بازنگری و ارزیابی در رفع چالش­ های فوق­ الذکر؛

9- امید آنکه در سالروز جهانی اقدام علیه کار کودک، تمامی مقامات و مسؤولان ذی­صلاح، فعالان عرصه مدنی، خانواده­ها و اقشار مختلف جامعه، با لحاظ ظرفیت های مترقی دینی و فرهنگی از جمله منابع غنی دین مبین اسلام در حوزه حقوق کودک، و نیز توجه به موازین حقوقی مندرج در پیمان نامه بین­ المللی حقوق کودک، و مقاوله­ نامه های شماره 189 (تحقق کار شایسته برای کارگران خانگی)، شماره 138 (حداقل سن کار) و  شماره 182 (بدترین اشکال کار کودک) سازمان بین­ المللی کار، و با همکاری و مشارکت مؤثر و واقعی و مستمر، اقدامات شایسته را در ریشه کنی کار کلیه افراد زیر 18 سال به طور اعم، و نیز سامان دهی شرایط کاری افراد در سن 15 تا 18 سال به طور اخص، که در اثر نبود و ضعف سیاست­ ها و راهبردهای حمایتی لازم، ناگزیر از ورود به بازار کار هستند تا حیات خویش را بقا بخشند، اتخاذ نمایند و در سایه این تدابیر شایسته، کلیه کودکان کار را از تبعاتی که از اشتغال آنها متوجه رشد و بهزیستی و تحقق استعدادهای ذاتی و خدادادی ایشان می­شود، رهایی بخشند، و سهم همیاری و همراهی جامعه ایرانی در ریشه کنی جهانی کار کودک را ارتقایی در خور منزلت کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران بدهند.

به امید تلاش برای تحقق آن روز »

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

(0)نظرات توسط: TABRIZ
پنجشنبه 23 خرداد 1392

پاره وقت شدن فعالیت های دفتر منطقه 7

پاره وقت شدن فعالیت های دفتر منطقه 7

 

به اطلاع همیاران ، فعالان حقوق بشر و مراجعین دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی می رساند پیرو نامه شماره ۹۲/۱۸۰۴۳/ح ب دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشراسلامی ، کلیه فعالیت های این دفتر از ابتدای سال ۹۲ از تمام وقت به نیمه وقت تغییر نموده است لذا با عنایت به تصمیم اخیر هیئت اجرایی دفتر منطقه ۷ جهت انتقال محل دفتر از خانه ستارخان ، تا اطلاع ثانوی ، ساعت کاری دفتر براساس زیر خواهد بود .

روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه  : از ساعت ۱۵ الی ۱۹ عصر

روزهای یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه : از ساعت ۱۰ الی ۱۴ بعدازظهر

(0)نظرات توسط: TABRIZ
یکشنبه 12 خرداد 1392

تقاضای کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

تقاضای کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و عموم ملت ایران

تقاضای کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و عموم ملت ایران

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با صدور بیانیه ای خطاب به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و عموم ملت ایران نکاتی را یادآوری نمود.

به گزارش بشرنیوز متن این بیانیه به شرح زیر می باشد.

 بنام خداوند بخشنده مهربان

نظر به اینکه برابر اندیشه اسلامی خصوصاً دیدگاه فقهی حقوقی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی(ره)، مشارکت مردم در تبیین درست و اجرای شایسته نظریه حکمرانی مطلوب منطبق با معیارهای دینی،بسیار برجسته و حائز اهمیت است و این نگرش مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی آن گونه تبلور یافته که برابر اصل ششم قانون اساسی صراحتاً مقرر شده که «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد»

و نظر به اینکه رئیس جمهور، برابر اصل 113 قانون اساسی جایگاه برجسته ای در نظام حقوقی ایران دارد که صرفنظر از مسئولیت اجرائی مدیریت قوه مجریه ودولت و شوراهای متنوع عالی سیاستگذاری و اجرائی ذیربط، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد،

و با یادآوری اینکه ضوابط حقوقی قانونی و سازو کارهای موجود مربوط به برگزاری انتخابات های مختلف از جمله به طور خاص انتخابات ریاست جمهوری نیازمند رفع برخی اشکالات و نارسائی های حقوقی قانونی است تا در هر دوره شاهد بعضی پدیده های بحث برانگیز و چالشی وحائز اهمیت از منظر حقوق ملت در فرایند مربوطه نباشیم و دستاوردهای انقلاب اسلامی هر روز پویاتر وپایدارتر به پیش روند،

طبیعی است که جامعه حقوقی کشور می بایست با حساسیت ودغدغه بسیار دیدگاهها ومواضع وعملکردهای کاندیداهای ریاست جمهوری را مورد توجه قرار دهد.از همین رو ، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به عنوان نهادی که بسیاری از برجستگان فقهی وحقوقی کشور در آن حضور دارند ودر هر دوره انتخاب های قبلی ریاست جمهوری نیز تلاشهائی در این زمینه انجام داده، ضمن تقدیر از یکایک عزیزانی که برای خدمت به کشور خود را در معرض رای وانتخاب ملت قرار داده اند، از کاندیداهای محترم حاضر در صحنه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری می خواهد که دیدگاهها و برنامه های خود را حداقل در موارد زیر به طور شفاف به سمع ونظر مردم شریف ایران برسانند تا انتخاب مردم دقیق تر انجام شود:

1.مشخص سازید که چه برداشتی از مبانی اسلامی در زمینه نقش مردم در حاکمیت و تعهدات دولت اسلامی در رعایت حقوق شهروندان دارید؟

1.مشخص سازید که چه نگرشی به قانون اساسی وچارچوبهای حقوقی آن دارید؟آیا 19 اصل بسیار مهم مذکور در فصل سوم قانون اساسی در حیطه حقوق ملت یا برخی اصول دیگر قانون اساسی تاثیر گذار در عرصه حقوق انسانی شهروندان مثل اصل سوم (ناظر به وظایف کلان حاکمیت در قبال مردم)، اصل هشتم( چارچوبه های حقوقی امر به معروف ونهی از منکر از جمله نهی از منکر مردم در قبال مسئولان)،اصل نهم( عدم سلب حقوق مشروع مردم ولو از طریق قانون) ،اصل سیزدهم( رعایت حقوق اقلیتهای دینی رسمی)، اصل چهاردهم ( رعایت قسط وعدل وحقوق انسانی کلیه غیر مسلمانان)،اصل پانزدهم( رعایت حقوق فرهنگی اقوام واقلیتها)،اصل چهل وسوم(ناظر به وظائف دولت در قبال حقوق اقتصادی مردم)، اصول چهل وپنجم وپنجاهم (ناظر به تعهدات مربوط به رعایت حقوق زیست محیطی مردم )،اصل پنجاه وپنجم(ناظر به پاسخگوبودن دولت در قبال عملکردهای مالی خود به دیوان محاسبات)،اصل پنجاه وششم( رعایت اینکه حق مردم بر حاکمیت از مردم سلب نشود یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار نگیرد)، اصل پنجاه ونهم(رعایت حق مردم بر همه پرسی در مسائل مهم اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی وفرهنگی )،اصول هشتاد وهشتم وهشتاد ونهم(ضرورت پاسخگوئی قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی)،اصل نودم( پاسخگو بودن قوه مجریه در قبال شکایات مردم به کمیسیون ذیربط در مجلس)،اصل یکصد وسوم(رعایت تصمیمات شوراها از سوی مدیران اجرائی در حدود اختیارات قانونی شوراها)، اصل یکصد وسیزهم (مسئولیت اجرای قانون اساسی)، اصل یکصد وبیست ویکم (سوگند رئیس جمهور در آغاز کار برای رعایت حقوق مردم )،اصل یکصد وبیست ودوم(پاسخگو بودن رئیس جمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی ) ، اصل یکصد وبیست وششم(ایفای مسئولیت مدیریت بودجه کشور در خدمت منافع ومصالح ملت ) ، اصل یکصد وسی و هشتم (ظرفیت های هیات وزیران برای تدوین آئین نامه ها وتصویب نامه های در خدمت منافع ملت )،اصول یکصد وپنجاه دوم ویکصد وپنجاه وچهارم(دفاع از حق وعدل وحقوق همه ستمدیدگان خصوصا مسلمانان در سراسر جهان ) ، اصل یکصد وشصت وهشتم (رعایت حقوق متهمین به ارتکاب جرم سیاسی )،اصل یکصد وهفتاد وسوم ( شناسائی حق مردم به تظلم خواهی از تصمیمات دستگاههای اجرائی نزد دیوان عدالت اداری وپاسخگو بودن به این نهاد)،اصل یکصد وهفتاد وچهارم( بهره مندی شایسته از نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاههای اجرائی در جهت رفع اشکالات وخدمت بهتر به ملت)،اصل یکصد وهفتاد وپنجم(ایفای نقش مثبت نمایندگان قوه مجریه در نظارت بر رسانه ملی در این راستا که صدا وسیما بتواند آزادی بیان ونشر افکار را با رعایت موازین اسلامی ومصالح کشور بخوبی انجام دهد) و اصل یکصد وهفتاد وششم( تقیّد شورای عالی امنیت ملی به رعایت حقوق ملت در تصمیم گیری های مختلف) را دقیق بررسی کرده و ظرفیتهای هر یک برای پیشبرد حقوق مردم را مشخص ساخته اید وتحلیلی دقیق دارید از اینکه تا چه میزان این اصول رعایت شده اند یا بر زمین مانده اند وعلل عدم اجرای شایسته برخی موارد چه بوده است؟ آیا در برنامه خود مشخص ساخته اید که برای اجرایی شدن دقیق ظرفیت های قانون اساسی در جهت ارتقا رعایت حقوق مردم چه باید کرد وچگونه می شود واقع بینانه و بنحوی که در ساختار حقوقی و واقعیات جامعه ایران قابل انجام باشد، چالشهای فرارو را مرتفع ساخت؟

1.مشخص سازید که چه برداشتی از قوانین عادی مختلف در حیطه های متنوع حقوق انسانی دارید؟ به طور مثال آیا می دانید مقررات عادی کشورمان در عرصه آزادی بیان، آزادی عقیده،آزادی رسانه ها،حریم خصوصی، منع شکنجه،عدم تفتیش عقیده،حق به ایجاد تشکلهای مدنی ، حق به تجمع مسالمت آمیز قانونی ، حق به سلامت،حق به مسکن، حق به تامین اجتماعی، حق به آموزش،حق به محیط زیست سالم،حق به تفریح واستراحت وشادی، حقوق گروههای خاص انسانی همانند زنان، کارگران، کودکان ، اقلیتها، افراد دارای معلولیت،سالمندان ودهها زمینه دیگر از چه وضعیتی برخوردار است و قوه مجریه در هر مورد چه تلاشهائی می تواند معمول دارد تا قوانین کشور بهینه و اشکالات موجود قانونی مرتفع شوند یا در عرصه عمل واجرای قوانین، مشکلات متعدد موجود چیست وچگونه می توان بر طرف کرد؟ آیا در برنامه های شما به طور دقیق به این امور پرداخته شده است؟ اولویت بندی های شما در این زمینه ها بر چه مبانی صورت گرفته است؟

1.مشخص سازید که چه نگرشی به حرکت برنامه محور دارید ؟آیا ظرفیت های سند چشم انداز ایران 1404 را در برنامه های خود برای پیشبرد حقوق انسانی، دقیق مورد توجه قرار داده اید؟آیا قائل به این هستید که افق های سند یادشده با تعامل منطقی با دنیا و دانائی محوری در اداره همه امور کشور بدست می آید؟

1.به عنوان فردی که می خواهید رئیس جمهور کشور پهناور و با سابقه تمدنی چند هزار ساله وتنوع قومی وعقیدتی ومحیطی ایران اسلامی شوید، آیا صادقانه آماده خدمت به همه مردم از هر طیف و گروه وسلیقه وجناحی هستید؟ یا قرار است خدای ناکرده در خدمت یک سلیقه وطیف فکری مشخص باشید و فرصتهای مختلف کشوری واجرائی برای یک طیف فکری فراهم خواهد شد و دیگر سلائق ودیدگاهها باید انزوا و حاشیه را بر گزینند و بدین ترتیب ، طبیعتا سرمایه اجتماعی واعتماد و همبستگی عمومی که مهم ترین سرمایه هر نظام وکشور است همانند برخی تجربیات تلخ گذشته باز با آسیب های متنوع روبرو خواهند شد؟

1.آیا می دانید که شهروندان و ایرانیانی هستند که در گذشته به دلائل وعوامل مختلف، حقوق مشروع و پذیرفته شده آنها در قانون اساسی در عرصه های مختلف حیات فردی و اجتماعی مخدوش یا نقض شده است. این افراد نیازمند جبران حقوق نقض شده والتیام بخشی به دردها و آلام ایجاد شده هستند. برای این موارد التیام بخشی و ادای دین شرعی جبران خسارت مادی یا معنوی و روحی، در حوزه های متنوع حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی چه برنامه ای دارید؟آیا به این امر اندیشیده اید که در نظام حقوقی ما شایسته است قانونی مناسب در این زمینه وضع شود و دولت می تواند لایحه کارشناسانه ودقیقی را با مشورت اهل فن تهیه و به مجلس تقدیم دارد؟

1.آیا تا بحال بررسی کرده اید که جمهوری اسلامی به چه اسناد بین المللی در حیطه مباحث مربوط به حقوق انسانی ملحق شده و به طور ادواری عملکردهای خود را به مجاری نظارتی اسناد بین المللی ذیربط گزارش می دهد و در این فرایند با چه چالشهائی مواجه است وسهم دولت وقوه مجریه برای رفع چالشهای موجود و دفاع از حق وعدالت ومبانی حقوقی و اعتقادی جامعه ایران تا چه میزان است وچه طرح هائی را در این حیطه باید از نو در انداخت ؟

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، امیدوار است همانند دوره های قبلی انتخابات ریاست جمهوری بتواند در هفته آتی جلساتی را ترتیب دهد که کاندیداهای محترم یا نمایندگان آنها در حضور اساتید وحقوقدانان برجسته کشور برنامه های خود را با لحاظ موارد فوق توضیح دهند و رسانه ها توضیحات نامزدهای محترم ریاست جمهوری را به اطلاع مردم برسانند تا مردم شریف کشورمان در این وقت محدود امکان شناخت نامزدها و برنامه های هریک، اطلاعات بیشتری در اختیار داشته و بهتر بتوانند فرد اصلح را برگزیده و بدین طریق به وظیفه شرعی و قانونی خود در تعیین شایسته سرنوشت جامعه خود عمل کنند. از مردم عزیز کشورمان انتظار می رود در هر نقطه ایران اسلامی که زندگی می کنند حساسیت های حقوقی وقانونی خود را ارتقا داده و بجای نگرشهای احساسی و زود گذر و هیجانی، جنبه های انتخاب عالمانه و متفکرانه را در خود تقویت نمایند .امید است خداوند به همه کوششهای ارزشمند مربوط به انتخابات، چه تلاشهائی که از سوی نامزدها برای معرفی هر چه بهتر و صادقانه تر خود و برنامه هایشان انجام می شود و چه تلاشهای رسانه ها برای انتقال اطلاعات وداده ها به مردم و چه تلاشهای مردم عزیر در انتخاب هوشمندانه و دقیق نامزد بهتر و تواناتر و چه تلاشهای مجاری قانونی برگزار کننده و ناظر انتخابات در امانتداری درست رای مردم، برکت دنیوی و اجر و پاداش اخروی عنایت فرماید و روند پیشرفت و تعالی کشور عزیرمان با شتاب بیشتری در آینده تداوم یابد.

(0)نظرات توسط: TABRIZ
یکشنبه 5 خرداد 1392

آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

آیین تجلیل از خیران باسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور معاون رییس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی ، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حضور جمعی از اعضای هیئت امنای دفتر منطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز ،  در تهران برگزار شد.

 

 آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

آیین تجلیل از خیران بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور جمعی از هیئت امنای دفترمنطقه ۷ و همیاران حقوق بشر تبریز

(0)نظرات توسط: TABRIZ
پنجشنبه 2 خرداد 1392

۷۰۰ خیر بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان تجلیل می شوند

۷۰۰ خیر بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان تجلیل می شوند

۷۰۰ خیر بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان تجلیل می شوند

دبیر اجرایی همایش تجلیل از خیرین بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان، هدف از برگزاری آن را تجلیل نمادین از مشارکت خیرین کشور در این امر برشمرد و گفت: این همایش روز شنبه ۴ خرداد ماه در تهران برگزار می شود.

به گزارش بشرنیوز ، رحیم خانی، دبیر اجرایی همایش تجلیل از خیرین بازسازی مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی، امروز (1 خرداد) در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری همایش «مهر ایران، مرهم آذربایجان» در شهریور ماه سال گذشته، گفت: در پی وقوع زلزله سال گذشته در منطقه ارسباران، استانداری آذربایجان شرقی اقدام به برگزاری این همایشی در تالار وزارت کشور نمود که با مشارکت عموم خیرین از سراسر کشور به منظور جذب مشارکت های مردمی به آسیب دیدگان و در سطح ملی برگزار شد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش آثار و برکات مثبت فراوانی را در پی داشت و خیرین از تمام آحاد ملت بزرگ ایران از جمله مسئولان، هنرمندان، ورزشکاران و مردم خیر با اهدای انواع کمک های مادی و معنوی در این کار خیر سهیم شده و مرهمی بر آلام مردم رنجور آذربایجان شدند.

خانی، بر لزوم قدرشناسی از مشارکت خیرین در امر بازسازی مناطق زلزله زده تاکید کرد و گفت: بر اساس آموزه های دین مبین اسلام و اصول اخلاقی هر عمل نیکی را شکرانه ایست و به مثابه حدیث شریف "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" لازم است تا اعمال خیر انسان ها مورد تکریم قرار گیرد .

دبیر اجرایی همایش تجلیل از خیرین بازسازی مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی، ادامه داد: بر همین اساس استانداری آذربایجان شرقی به منظور ارج نهادن به حرکت مثال زدنی خیرین مشارکت کننده در بازسازی مناطق زلزله زده استان، اقدام به برگزاری همایش «تجلیل از خیرین بازسازی مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی» نموده است.

وی اضافه کرد: این همایش روز شنبه 4 خرداد ماه با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان، ورزشکاران و مردم خیر کشور در تالار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد.

خانی با بیان اینکه در این همایش از بالغ بر 700 نفر از خیرین مشارکت کننده در این امر انسان دوستانه دعوت بعمل آمده است، خاطرنشان کرد: در اصل، این همایش با هدف تجلیل از مشارکت کنندگان در کمک به مردم حادثه دیده و اطلاع رسانی از روند بازسازی مناطق زلزله زده در حضور خیرین محترم برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این تجلیل مختصر، همانند قطره ای از دریا بوده و نمی تواند پاسخگوی ایثار، فداکاری و همدردی خیرین محترم این حادثه باشد چرا که اصولاً بسیاری از اقدامات و قدم های برداشته شده جز در بارگاه حق تعالی جایی ثبت و ضبط نشده و از طرفی اساساً چنین اقداماتی را نمی توان با معیارهای کمی و دنیوی مورد سنجش قرار داد.

خانی تصریح کرد: تجلیل از خیرین بازسازی مناطق زلزله زده استان، صرفاً در شکلی نمادین و به منظور تکریم بخشی از خیرین این حادثه که در شکل دیگرش به حماسه ای دیگر از حضور گسترده، شور و شعور ملت ایران تبدیل شد، انجام خواهد شد.

دبیر اجرایی همایش تجلیل از خیرین بازسازی مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی گفت: برگزاری این همایش علاوه بر جلب رضایت پروردگار متعال موجب دلگرمی خیرین عزیز، استمرار حرکت خداپسندانه آنان و اشاعه فرهنگ دستگیری از نیازمندان به هنگام بروز مصیبت و سختی ها تلقی شود.

(0)نظرات توسط: TABRIZ