زنان و حقوق بشر

محکومیت دولت ایالات متحده به عدالت کیفری و تظلم خواهی ناکافی نسبت به قربانیان زن خشونت خانگی

کمیسیون آمریکایی حقوق بشر اخیرا در دعوای گنزال علیه دولت ایالات متحده، به ناکافی بودن تدابیر قضایی دولت نسبت به اقدام علیه مرتکبان خشونت خانگی رأی داد.

مشاهده  مشروح رأی در لینک زیر

http://www.mdjustice.org/node/2093

یکشنبه 20 شهریور 1390

حیطه فعالیت

در این وبلاگ، اخبار مربوط به مقالات و کتب جدید در حوزه ی زنان، همایش ها، نشست های تخصصی، اسناد مرجع و بررسی تطبیقی مباحث حقوق زن در گستره ی جهانی و دیگر موارد مربوطه، منعکس خواهد شد. امید است عموم علاقه مندان به موضوع، در این مهم مشارکت و هم یاری نمایند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط