شنبه 23 خرداد 1394

کتاب شناسای آیین دادرسی کیفری تالیف دکتر محمود آخوندی

کتاب شناسای آیین دادرسی کیفری تالیف دکتر محمود آخوندی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید در هفت جلد توسط انتشارات دوراندیشان به چاپ رسید .

نویسنده در مقدمه این کتاب بیان میدارد:کتاب های پیش رو ، در نخستین ماه های سال 1394 و با توجه به قوانین و رویه های قضایی و نظریه های موجود ، مورد باز نگری قرارگرفت ، اما چاپ آن با تاخیر روبه رو شد . این تاخیر را باید به فال نیک گرفت ، زیرا در این فاصله زمانی ، قانون جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا برابر اصل 85 قانون اساسی ، به مدت سه سال ، به طور آزمایشی به موقع اجرا گذاشته شود. این قانون ، باوجودی که یک قانون پیشرفته و مترقی به شمار نمیرود و نمیتواتد به نیاز های امروزی دادرسی های کیفری پاسخگو باشد و تنها به مدت سه سال به طور آزمایش به موقع اجرا گذاشته میشود با این وجود چون در سرنوشت دادرسی های  کیفری تاثیر فراوانی دارد کوشش شد تا مقررات آن به طور مناسب در بخش های مختلف دوره شناسای آیین دادرسی کیفری آورده شود ، به صورتی که نظم کتاب ها از بین نرود و تمام داده های این قانون نیز لحاظ شود.

دفتر اول : کلیات و دعاوی ناشی از جرم

دفتر دوم : سازمان و صلاحیت مراجع کیفری

دفتر سوم : اجرای احکام

دفتر چهارم : اندیشه ها

دفتر پنجم : کاربردی

دفتر ششم : دادسرا و کیفر خواست

دفتر هفتم : اثبات بزهکاری و راهنماهای آن