افراد توان خواه و حقوق بشر

ارسال لایحه بازنگری شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به وزارت رفاه

توسط:DPHR پنجشنبه 18 آبان 1391

رئیس سازمان بهزیستی کشور از ارسال لایحه بازنگری شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.


همایون هاشمی با اشاره به تغییرات اساسی و مؤثر در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اظهار داشت: پس از 8 سال قانون اشاره شده مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در لایحه بازنگری شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تمهیدات خوبی برای حمایت از این افراد در نظر گرفته شده است به طوری که در قانون جدید سهم اشتغال به معلولان در دستگاه‌های دولتی به 5 درصد افزایش یافته است.

هاشمی بیان داشت: در بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از نظرات کارشناسان NGO ‌ها و نمایندگان مجلس و به خصوص اعضاء فراکسیون حمایت از حقوق معلولان استفاده شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: تا پایان هفته جاری این قانون به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد که امیدواریم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آن را برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال کند.

منبع: http://www.irantavana.ir