دوشنبه 2 مرداد 1391

منشور حقوق زنان قابليت جهاني‌شدن را دارد

مسئول واحد فرهنگي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل گفت: منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان مي‌تواند به عنوان الگويي كه در بر دارنده مسووليت زنان است معرفي شود و از آنجا كه اين منشور بر گرفته از اسلام است و اسلام ديني فراگير است اين منشور هم قابليت فراگير شدن را دارد.

به گزارش خبرنگار سرويس دانشگاه برنا، زهرا سلطاني امروز شنبه در برنامه «زن ايراني در افق دهه چهارم انقلاب» كه با حضور مدير گروه مطالعات زنان مركز مطالعات و بررسي هاي استراتژيك جنبش دانشجويي مسلمان، مسوول بسيج واحد خواهران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، مسوول واحد فرهنگي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، مسوول خواهران واحد فرهنگي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان و مسوول كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت در شبكه خبر دانشجو برگزار شد، گفت: در بررسي موفقيت و عدم موفقيت يك نظام سياسي توجه به مقوله كارآمدي يك نظام اهميت دارد

.

مسئول واحد فرهنگي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل تصريح كرد: ما بايد ببينيم زن امروز در طي 30سال پس از پيروزي انقلاب و مقايسه آن با وضعيت قبل از انقلاب در چه جايگاهي قرار گرفته است.وي افزود: پيش از انقلاب زنان همچون ديگر اقشار جامعه از لحاظ سواد و تحصيل از پايين ترين سطح سواد برخوردار بود، ثروت و قدرت در اختيار اقليت جامعه قرار داشت نه اكثريت. حتي مي بينيم كه قبل از انقلاب نه فقط زنان بلكه مردان هم در عرصه هاي مختلف مورد ظلم واقع مي شدند اما امروز وضعيتشان با توجه به شرايط جمهوري اسلامي ايران سنجيده مي شود نه در حالت انتزاعي آن،

سلطاني با بيان اينكه بايد وضعيت زنان را براساس ضعف و قوت اين نظام و تحريم هاي واردشده بررسي كنيم و ببينيم در عرض 30سال با توجه به اينهمه فشارنسبت به جوامع غربي در چه جايگاهي قرار گرفته است، گفت: اين جايگاه نه فقط جايگاه خوبي است بلكه بيش از حد متصور است.وي همچنين يادآور شد: ما مي بينيم 70سال پيش زنان در غرب براي بدست آوردن حق راي كه در خدمت نظام سرمايه داري بود مبارزه اي را آغاز كردند و زماني كه غرب به فكر احقاق حقوق زن افتاد در حقيقت براي اهداف حزبي از نهضت زنان حمايت كرد زيرا براي كار در عرصه كارخانه هاي صنعتي به عنوان يك نيروي كار ارزان نياز به حضور زنان داشت.مسئول واحد فرهنگي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل ادامه داد: وليكن هدف از اسلام تحقق عدالت و استفاده از آحاد مردم و حداكثر ظرفيت ها و امكانات است و در جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس اسلام شكل گرفت نگاه به زن نگاه تعالي است و مي بينيم كه افراد نسبت به جنسيت مقايسه نمي شوند بلكه ملاك ارزش گذاري تقوا است.

وي در ادامه تصريح كرد: ايران نماد كشورهاي اسلامي است كه فرهنگ نگاه تعالي به زن را جايگزين كرد و نگاه ابزاري به زن را به نگاهي تبديل كرد كه به ارزش هاي انساني توجه داشت.سلطاني در بخش ديگري از سخنان خود به منشور حقوق و مسووليت هاي زنان كه به همت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 83 تدوين شده است اشاره كرد و گفت: اين منشور در حوزه زنان مي تواند به عنوان الگويي كه در بر دارنده مسووليت زنان است معرفي شود. چون اين منشور بر گرفته از اسلام است و از آنجا كه اسلام ديني فراگير است اين منشور هم قابليت فراگير شدن را دارد.وي در پايان افزود: در اين منشور رشد هماهنگ زن در تمام ابعاد اجتماعي سياسي فرهنگي خانوادگي لحاظ شده و تمام حقوق فردي زن هم مطرح شده است. زن در اين منشور وسيله اي براي التذاذ مرد نيست و غرب بايد پاسخگوي اين باشد كه چرا نهاد خانواده به دليل آزادي هاي جنسي اعطا شده به زن آسيب ديده است.سمانه حسيني امروز شنبه در برنامه «زن ايراني در افق دهه چهارم انقلاب» كه با حضور مدير گروه مطالعات زنان مركز مطالعات و بررسي هاي استراتژيك جنبش دانشجويان مسلمان، مسوول بسيج واحد خواهران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، مسوول خواهران واحد فرهنگي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، مسوول واحد فرهنگي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان و مسوول كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت در شبكه خبر دانشجو برگزار شد، گفت: بايد ببينيم نگاه غرب به زن چيست، آيا نگاه ارزشي است يا ابزاري؟مسوول بسيج خواهران بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي افزود: عواطف و خوي مادري از زن در نگاه غربي گرفته شده و غرب در اين زمينه روي آزادي شعار داده شده مانور داده است.وي تصريح كرد: در حالي كه بايد ديد معناي واقعي از آزادي چيست، آزادي از اسارت يا مسايل اخلاقي است يا آزادي زن از آن آزادي واقعي كه از مكاتب اسلامي خارج شده و زن را در آزادي شهواني اسير كرده، است؟

حسيني در ادامه عنوان كرد: شاهديم كه اوايل قرن نوزدهم بعد از صنعتي شدن اروپا در ازاي اعطاي حق مالكيت و آزادي به زن از او به عنوان نيروي كار ارزان تر استفاده كردند تا در قبال كار اجتماعي حقوق كم و ارزان تري به او پرداخت كنند.

وي تصريح كرد: اين آزادي رهايي از خويشتن خود و زنانگي است نه آزادي از اسارت و بردگي نفساني، كه همين اسير شدن در نفسانيت باعث شده كه زن مورد سوء استفاده مردان قرار بگيرد.مسوول بسيج خواهران بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در خصوص منشور حقوق زن ومسووليت هاي اجتماعي زن يادآور شد: اسلام بر نقش زن در خانواده تاكيد دارد و پس از انقلاب هم هدف از نگاه تعالي به زن در طي اين 30سال مشخص بوده است ما بايد اين هدف را درست بشناسيم و راهي كه به آن هدف مي رسد به ديگران نشان دهيم.

وي در پايان گفت: قبل از انقلاب حضور زن در سياست و اقتصاد صفر بود ولي بعد از انقلاب اين حضور بالا رفته است و مطالبه ما از مسوولان غربي اين است كه زن هم اكنون در چه جايگاهي قرار گرفته كه مي خواهند الگويشان را جهاني كنند. ما بايد در آغاز دهه چهارم انقلاب با آگاهي كامل پيش برويم تا با جستجوي حقايق حقوق زنان، بيان آن و گسترش آن در جامعه به وظيفه اصلي خود به عنوان زنان دهه چهارم عمل كنيم.فاطمه شجاعي امروز شنبه در برنامه «زن ايراني در افق دهه چهارم انقلاب» كه با حضور مدير گروه مطالعات زنان مركز مطالعات و بررسي هاي استراتژيك جنبش دانشجويي مسلمان، مسوول بسيج واحد خواهران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، مسوول واحد فرهنگي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، مسوول واحد فرهنگي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان و مسوول كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت در شبكه خبر دانشجو برگزار شد، گفت:زنان در نگاه غربي از خويشتن خود و زنانگي شان رها شده و در آزادي جنسي و بردگي نفساني به اسارت درآمده اند.

مدير گروه مطالعات زنان مركز مطالعات و بررسي هاي استراتژيك جنبش دانشجويان مسلمان، افزود: پيش از انقلاب آزادي زن در عرياني او و پرسه در خيابان هاي شانزليزه محدود مي شد ولي امروز نگاه جمهوري اسلامي به زن، نگاهي متعالي و منطبق بر آموزه هاي ديني است زيرا اسلام به عنوان روح حاكم بر انقلاب در نظام ما حضور دارد و بايد اين آموزه ها به صورت قوانين اجرايي درآمده و در جامعه جاري شود.وي در ادامه اظهار داشت: در نگاه مقايسه اي اين مصاديق با آموزه هاي قبل از انقلاب مي بينيم كه جايگاه زن پس از پيروزي انقلاب ارتقاء يافته است ولي در حد مطلوب نيست و در حقيقت ما به طور كامل به موقعيت اسلامي زن در سطوح مختلف نرسيده ايم و مي خواهيم بدانيم اين خواسته كي محقق مي شود

شجاعي همچنين گفت: مطالبه دانشجويان اين است كه نهادهاي درگير و مسوول بايد پاسخگو باشند، برنامه هايشان را ارايه دهند و قوانين تدوين شده در راستاي قوانين اسلام باشد.وي تاكيد كرد: به دليل تعامل و تاثيرگذاري زنان و مردان، قوانيني كه در مورد زنان تدوين مي شود در مورد مردان هم صادق است و رويكرد اسلام در اين خصوص به تفاوت در حقوق و مسووليت هاي زن و مرد تاكيد دارد نه تبعيض يا تساوي.

مدير گروه مطالعات زنان مركز مطالعات و بررسي هاي استراتژيك جنبش دانشجويان مسلمان در پايان افزود: ما مي گوييم بعد از 30سال كه درگير جنگ و سازندگي بوديم اگر قوانين اجرايي در خصوص زنان درست است چرا اجرا نمي شود و اگر غلط است چرا اصلاح نمي شود. اصرار ما اين است كه منشور حقوق و مسووليت هاي زنان كه به همت شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين شده در جامعه پياده و عملياتي شود.نجمه محمدي فشاركي امروز شنبه در برنامه «زن ايراني در افق دهه چهارم انقلاب» كه با حضور مدير گروه مطالعات زنان مركز مطالعات و بررسي هاي استراتژيك جنبش دانشجويي مسلمان، مسوول بسيج واحد خواهران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، مسوول واحد فرهنگي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، مسوول واحد فرهنگي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان و مسوول كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت در شبكه خبر دانشجو برگزار شد، گفت: در رويكرد اسلامي آزادي فرد توسط افراد ديگر محدود نمي شود ولي در نگاه ليبرالي آزادي هر فرد توسط افراد ديگر محدوديت پذير است.

مسوول واحد فرهنگي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان افزود: انقلاب ايران تنها انقلابي بود كه تئوري ديني داشت و اين عقبه ديني توسط انقلاب ما به مشاركت گذاشته شد و زنان در فضاهاي تصميم سازي و تصميم گيري چه در صدر اسلام و واقعه غديرخم كه زنان حق راي به معناي امروز و تصميم ساز بودند و چه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مشاركت فعال داشته اند.وي در ادامه اظهار داشت: در دهه چهارم متولي الگوسازي منشورحقوق و مسووليت هاي زنان طبق تاكيد مقام معظم رهبري دانشجويان و نخبگان جامعه هستند و در فضاي جامعه ما كه عقبه تئوريك ديني دارد اين توانمندي وجود دارد كه منشور حقوق و مسووليت هاي اجتماغي زنان جهاني شود.محمدي در ادامه با بيان اينكه مشاركت سياسي زنان در جامعه ما داراي عقبه ديني است، گفت: در خصوص زنان بايد مسايل ديني و اسلامي وارد عرصه هاي مختلف اعم از اجتماعي و سياسي شود و با پيروزي انقلاب اسلامي زنان با رويكرد ديني در عرصه هاي مختلف وارد شدند.وي همچنين با استناد به سخنان امام راحل (ره) گفت: طبق تعبير امام (ره) بسياري از خصوصيات بالقوه در مردان وجود دارد كه توسط زنان به فعليت مي رسد.مسوول واحد فرهنگي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان با انتقاد از كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تصريح كرد: اين كنوانسيون بر اساس فضاي غربي تدوين شده و عقلانيت اين كنوانسيون بسيار پايين است. در اين كنوانسيون تفاوت هاي انساني و فطري كه در زن و مرد وجود دارد مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً تلاش شده كه زن به عرصه مردانگي كشيده و از زنانگي خود دور شود.


مجمدي در پايان افزود: از ديگر نقاط ضعف كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را در بحث حقوقي است زيرا در اين كنوانسيون به موارد حقوقي فارغ از فلسفه عقلاني پرداخته شده و اين درحالي است كه در منشور حقوق و مسووليت حقوقي زنان كه توسط جمهوري اسلامي ايران تدوين شده به اين تفاوت ها به طور دقيق توجه شده است.زهرا احمدي امروز شنبه در برنامه «زن ايراني در افق دهه چهارم انقلاب» كه با حضور مدير گروه مطالعات زنان مركز مطالعات و بررسي هاي استراتژيك جنبش دانشجويي مسلمان، مسوول بسيج واحد خواهران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، مسوول واحد فرهنگي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، مسوول واحد فرهنگي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان و مسوول كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت در شبكه خبر دانشجو برگزار شد، گفت: منشوري كه در سال 1383 توسط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين شد با نگاه متعالي به زن او را به بزرگي رسانده است.مسوول كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت افزود: نگاه به زن بايد طبق فطرتش باشد، نه كم و نه زياد. زيرا كم و بيش انگاري در خصوص زنان نظام متعادل بشري را در هم خواهد ريخت و موقعيت بحراني جوامع بشري ناشي از كم و بيش انگاري در نگاهشان نسبت به زن بوده است.وي يادآور شد: در طول تاريخ به زن ظلم شده اما قوانين امنيتي اجتماعي اسلام به دليل انطباق با مباني فطرتي و افرينشي زن جايگاه او را در تمام ابعاد تضمين كرده است.احمدي با بيان اينكه چشم پوشي عمدي نسبت به گام هاي مثبت برداشته شده جهت بهبود وضعيت زنان و به رگبار تهمت گرفتن قواعد موجود اثرات سو دارد، گفت: اگر نگاهمان به دور از جنجال هاي سياسي باشد درمي يابيم حجم وسيعي از قوانين اسلامي به دفاع از زن پرداخته است.وي همچنين تصريح كرد: اهتمام ويژه به زنان در راستاي نگاه مقام معظم رهبري مبتني بر حمايت از زنان است و با توجه به ظرافت جسمي و روحي زن لازم است تدابيري در اين زمينه اتخاد شود و وضع قوانيني كه توسط مجلس صورت گرفته در راستاي جبران كاستي هاي گذشته بوده است.مسوول كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت يادآور شد: بسياري از قوانين حمايتي كه فمينيست ها بعد از سال ها مبارزه به دست آوردند به اندازه قانون دريافت حق الزحمه در قبال كارهاي خانه كه اسلام در خصوص حقوق زنان مطرح كرده است نمي رسد.وي تاكيد كرد: ما مي خواهيم اصلاح قوانين داخلي طبق مدل غربي نباشد زيرا غرب به تساوي حقوق زن و مرد معتقد است كه نه تنها مشكلي را حل نكرده بلكه مشكلي هم بر مشكلات پيش اضافه كرده است.احمدي همچنين با اشاره به شرايط فعلي جامعه به عدم ايجاد وضعيت مطلوب براي ازدواج دختران و بالارفتن سن ازدواج اشاره كرد و گفت: مسوولان بايد با توجه به اين مساله از يك سو و بالا رفتن آمار طلاق از سوي ديگر تدابيري اتخاذ كنند تا تعادل لازم برقرار شود.

مسوول كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت در پايان تصريح كرد: ما نمي توانيم ضعف هاي قانوني را انكار كنيم و راهكارهاي حقوقي و اجرايي در خصوص زنان در جامعه ما به سطح اسلام نرسيده و مطالبه دانشجويان دختر اين است كه چرا قوانين اسلام در خصوص زنان بعد از گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب هنوز اجرايي نشده است.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//133 - 133 - 78//www.BornaNews.ir

لينک خبر: http://www.bornanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=250463
منبع خبر: برنا نيوز
زمان خبر: يکشنبه 18 اسفند 1387     ساعت: 20:32:16