دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران درورامین ـ منطقه 4

راهپیمایی مردم ورامین به روایت تصویر

توسط:IHRC4 دوشنبه 23 بهمن 1391

مسیرهای راهپیمایی:

میدان امام خمینی(ورامین)- میدان امام حسین- بلوار باهنر-محوطه چمن کارخانه قند